Hài Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang 2016 – Những Siêu Phẩm Hài Đặc Sắc Nhất Hoài Linh, Chí Tài 2016

3978
Đăng ngày 15/08/2016 bởi quanly12

hãy xem hết nha các bạn ….

1/ Tiểu Phẩm Hài : Chuyện Công Viên
Tác Giả : Long Đẹp Trai
– Diễn Viên : Hoài Linh – Long Đẹp Trai – Lê Hoàng
2/ Tiểu Phẩm Hài : Ế Chồng
– Diễn Viên : Hoài Linh – Phi Phụng – Thanh Thủy – Lê Hoàng
3/ Tiểu Phẩm Hài : Chuyện 3 Người
– Diễn Viên : Hoài Linh – Long Đẹp Trai – Đan Trường – Mai Nguyễn
4/ Tiểu Phẩm Hài ÔSin Là Ông Nội
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh, Long Đẹp Trai (Văn Long), Trường Giang, Nam Thư
5/ Tiểu Phẩm Hài Bệnh Lạ
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh, Hứa Minh Đạt, Lê Hoàng, Phi Nga,
6/ Tiểu Phẩm Hài Cây Đèn Thần
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh, Chí Tài, Eagle Tân

Category Thẻ

Đồ Cổ Việt Nam